Eko turizem - zelena vas Ruševec na Pohorju

Eko turizem - zelena vas Ruševec na Pohorju

Vnesel admin, 02.04.2014, 0 Komentarjev

Promocijski članek


Okoli vseh enot pa se razprostira 10 postaj Permakulturnega kroga Ruševec, s katerimi želimo goste seznaniti z zakonitostmi narave, jim predstaviti pomen ohranjanja le-te in jih ozavestiti o vplivu narave in njenih lepot na njih same. 


Zeliščni vrt – Z modelom zeliščnega vrta predstavljamo del rastlinstva na območju Pohorja in sicer. Posebnost je gojenje zelišč na nadmorski višini 1100 m. Kot zanimivost ponujamo zeliščno spiralo, zaščitno steno iz pohorskega avtohtonega kamna ter hotel za žuželke. Izpostavljamo pomen zeliščarstva za samozdravljenje.


Čebelnjak - Z umestitvijo tradicionalnega slovenskega čebelnjaka želimo povzeti pomen čebelarstva ter čebel. Izpostaviti pomen pridelave in uporabe medu ter ostalih izdelkov iz medu, pomen razvoja in zdravilnih učinkov apiterapije, kot alternativne oblike zdravljenja. Uživanje v mikroklimi čebelnjaka (dva ležišča v čebelnjaku) je prava zanimivost. 


Ekološki otok s kompostnikom - V urejenem ekološkem otoku vestno ločujemo odpadke proizvedene v času bivanja v Zeleni vasi Ruševec in Vili Ruševec. Goste ozaveščamo o pomenu ločevanja odpadkov, skrbi za okolje ter koristnosti kompostiranja bioloških odpadkov.


Toplotna črpalka - z vgradnjo TČ po sistemu zrak-voda je naš namen izkoristiti obnovljive vire energije za namene ogrevanja tako Vile Ruševec kot eko brunaric Zelene vasi Ruševec, pri tem pa seveda zmanjšati porabo energije in izpust CO2.


Rastlinska čistilna naprava - je "naravna tehnologija". Čiščenje komunalnih odplak s pomočjo samočistilnih sposobnosti naravnih ekosistemov, preko proda in rastlin je vrhunska mojstrovina narave.


Eko bungalovi – postavljenih je pet ekobrunaric s površino 35 m² s spalno galerijo. Brunarice imajo celostno podobo ekološke izgradnje, z izbranim naravnim gradbenim materialom lokalnih ali vsaj slovenskih proizvajalcev. Sistem izgradnje je naravnan pasivno in ekološko, kot so smrekove brune fi 35 cm, strešna in stenska izolacija iz naravne bio ovčje volne, narave zaščite lesa z naravnimi olji z dodanim mineralnim pigmentom, zelena streha, kvalitetno stavbno pohištvo, masivno pohištvo, naravna bio volnena posteljna garnitura itd.


Zelena streha - strehe eko brunaric so prekrite z naravno 10 cm strešno kritino iz mineralnega substrata in ekstenzivno zazelenitvijo s skupino sedumov oziroma homuljic. Prednosti zelenih streh so boljša toplotna in zvočna izolacija, protipoplavna zaščita, boljša kakovost zraka, omogoča življenjski prostor za mnoge rastline in živali.


Zbiralnik vode – v 10 m³ v zemljo vkopan zbiralnik vode se steka odvečna količina vode, deževnice iz dela strehe Vile Ruševec, ki predstavlja glavni vir za zalivanje okolice, pranje in ostalo rabo. 


Naravni bio ribnik - z naravnim vodnim ekosistemom želimo gostom zagotoviti naraven stik z vodo, kot osnovnim elementom narave. Združitev okrasnega ribnika z gojenjem avtohtonih vodnih rastlin ter okrasnega pohorskega kamna (tonalit ali granodiorit in sljudni skrilavec) je popolna kombinacija za ekološke navdušence.

 

V Zeleni vasi Ruševec razvijamo zeleni karakter destinacije, in sicer:

 

1. Storitve gradimo na osnovi lokalnih doživetij in tradicije. Kot specializirana kolesarska in pohodniška nastanitev za goste oblikujemo  tematske kolesarske in pohodniške pakete, s katerimi goste peljemo do naravnih (slap Šumik, slap Skalca, Črno jezero, Lovrenška jezera...) in kulturnih (cerkev Bolfenk na Bellevue-ju, cerkev na Arehu, Glažuta…) znamenitosti pohorskega pragozda

 

2. Pohorje kot bogato in raznoliko pogorje ustvarja pogoje za tako zimske kot poletne športne aktivnosti. Pozimi največje slovensko smučišče z 41 km urejenimi smučarskimi progami gostu ponuja nepozabno smuko. Poleti pa pohorske planje, visoka šotna barja in rezervat Šumik in rezervat Črno jezeri z ostalimi naravnimi znamenitostmi vabijo k raziskovanju. 

 

3. S trajnostno naravnano politiko razvoja in upravljanja minimiziramo negativne učinke turizma na naravno in družbeno okolje, kar opredeljuje naš odnos in odgovornost do okolja ter pojasnjuje, kako konkretno delujemo na različnih področjih za zmanjšanje vpliva našega poslovanja na okolje: ogrevanje s pomočjo obnovljivih virov energije in toplotno črpalko, izgradnja ekoloških brunaric, varčevanje z elektriko in vodo, ločevanje odpadkov, uporaba mikrobioloških čistil. 

 

4. Z izgradnjo Permakulturnega kroga Ruševec želimo goste Zelene vasi Ruševec seznaniti z zakonitostmi narave, jim predstaviti pomen ohranjanja le-te in jih ozavestiti o vplivu narave in njenih lepot na njih same. Permakulturini krog je namenjen tudi za izobraževalne namene (delavnice), za tiste, ki že razumevajo ali želijo razumeti naravo v polnem pomenu besede.

 

5. Z razvojem individualnega turizma zagotavljamo medsebojno odvisnost med gostiteljem, gostom in lokalnim prebivalstvom.Goste o pomenu ekološke osveščenosti obveščamo in osveščamo na domači spletni strani, s propagandnim materialom v nastanitvenih kapacitetah ali recepciji, pozitivnimi mislimi in nagovori ter različnimi delavnicami ter dogodki.

 

6. Za najmlajše goste, pa tudi za tiste, mlade po srcu, smo ustvarili »Ruška«, maskoto, ki preko svoje karikirane podobe nagovarja, vodi, izobražuje in osvešča otroke ter druge o neprecenljivosti narave in okolja. Ruško ima podobo vrste divjega petelina ruševca, ki je avtohtona žival na Pohorju ter s tem odraža biodiverziteto.

 

7. S prodajnim programom »Ruško ponuja«, ki vsebuje lokalne izdelke domače obrti s področja Pohorja, želimo ljudem približati lokalni način življenja in jim s pomočjo okusa ter vida to tudi dokazati. Zato ta prodajni program temelji na naravnih, domačih  izdelkih iz medu, zelišč, jabolk…

Naj predstavitev zaključimo z mislijo Grega Andersona: 

"Življenje doživljamo skozi svoje zaznave, obarvano pa je s tistimi barvami, za katere se sami odločimo."

Želimo, da prisluhnete zgodbi pohorskega pragozda in jo zaznate na svoj način. Za barvanje vam ponujamo zeleno barvo, ki naj vaš oddih v Zeleni vasi Ruševec napolni z nepozabnimi viri pozitivne energije ter da dodano vrednost vašim redkim prostim trenutkom, zeleni pa dodajte ostalo paleto ter si pričarajte mavrico. 

Potrudili se bomo, da vam bo doživetje na Pohorju in bivanje v Zeleni vasi Ruševec ostalo v spominu kot nepozabno in predvsem pobarvano z več barvami.

Za več informacij obiščite našo spletno stran www.rusevec.com, nam pišite na info@rusevec.com ali nas pokličite na 051 625 102.