Zeleni planet v 'slabi koži'

Zeleni planet v 'slabi koži'

Vnesel admin, 15.04.2011, 0 Komentarjev

Nebrzdano pustošenje naravnih virov se je dogajalo na vseh ravneh delovanja človeka.

Sodobno industrijsko kmetijstvo je pretrgalo ravnovesje med človekom in zemljo, med kmetijskimi živalmi in rastlinami. Večino živali so umaknili s kmetij v velike krmne ograde. Gnoj s »tovarniških« kmetij zaradi nenaravnega krmljenja goveda ni uporaben za gnojilo, zato ga kmetje seveda ne uporabljajo.

Kmetijski pridelek so s sekanjem in požiganjem dreves, s pretirano in nekritično rabo kemikalij sicer kratkoročno povečali, vendar na račun dolgoročne rodovitnosti tal. To je imelo za posledico sproščanje tistih velikih količin ogljika, ki so sicer skladiščene v zdravih tleh.

Tanka vrhnja plast prsti na zunanji lupini zemeljske skorje je kot »koža« planeta. V nekem smislu je živa, saj je polna drobnih organizmov, rudnin in hranil, pomembnih za rast rastlin. Če se bo delovanje ekosistema še naprej rušilo, bodo začele rastline namesto kisika oddajati v ozračje ogljikov dioksid. Kanadske gozdne službe že poročajo o takšnem pojavu …

In to še zdaleč ni vse. Znanstveniki napovedujejo, da se bo zaradi kombinacije močnejših nalivov in hujše suše pridelek v povprečju po vsem svetu močno zmanjšal. Na obzorju bi bila lakota velikega števila Zemljanov ...
A to je le drobec žgoče okoljske problematike, ki prizadeva tudi nas. Prispevke vrhunskih svetovnih strokovnjakov o grožnjah globalne krize je zbral Nobelov nagrajenec [b]Al Gore [/b]v 18 poglavjih knjige [url=http://www.emka.si/odlocitev-je-nasa/PR/127116,553?utm_source=eko-planet...čitev je naša[/b][/url], nadaljevanju svetovne uspešnice Neprijetna resnica.

V knjigi nazorno opisuje povzročitelje globalnega segrevanja na vseh ravneh in nove strategije reševanja te krize. »Moramo pa se takoj zdaj odločiti, kaj bomo storili,« pravi. Vsak posebej in vsi skupaj. Kajti ni bilo malo poskusov »tekmovanja z dejstvi«, ko so nekatere finančne korporacije v strahu pred izgubo velikih dobičkov prikazovale ekološko krizo kot teorijo, ne pa kot resničnost. Knjiga, ki jo je izdala Mladinska knjiga, vam je že na voljo v knjigarnah, naročite pa jo lahko tudi na [url=http://www.emka.si/odlocitev-je-nasa/PR/127116,553?utm_source=eko-planet....