Prepovedana prodaja plastenk v San Franciscu

Prepovedana prodaja plastenk v San Franciscu

Vnesel eko-planet, 20.01.2016, 0 Komentarjev

Američani na leto porabijo kar 50 milijard plastenk vode. Od tega reciklirajo zgolj 23%, ostale plastenke obremenjujejo okolje in predstavljajo resno ekološko grožnjo. San Franciso ni prvo mesto, ki je sprejelo tovrstni odlok. Pred njim so to uvedli številni nacionalni parki, Massachusetts, Concord,..Novo sprejeti odlok izvzema športne in neprofitne organizacije, ki imajo čas za prilagoditev do leta 2018.