Eko sklad - Nov razpis eko sklada za nepovratna sredstva

Eko sklad - Nov razpis eko sklada za nepovratna sredstva

Vnesel admin, 21.01.2010, 0 Komentarjev

Razpis Ekosklada za nepovratna sredstva bo na voljo najverjetneje od aprila dalje. V letu 2009 je bilo za ta razpis namenjenih 7,5 milijona evrov, znesek se je na koncu povečal na 11,5 milijona. Nepovratne finančne spodbude eko sklada so bile namenjene za naložbe v sončne ogrevalne sisteme, nizkoenergijske novogradnje in celovite obnove eno- ali dvostanovanjskih stavb ter od junija dalje v posamezne ukrepe obnove obstoječih eno-, dvo- ali večstanovanjskih stavb, in sicer za vgradnjo kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso, toplotno izolacijo celotne fasade stavbe in zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva. Zaradi porabe sredstev je bil razpis eko sklada končan 9. oktobra 2009, obdelava vlog pa še poteka. Javni poziv eko sklada za kreditiranje okoljskih naložb občanov bo objavljen februarja 2010 in bo odprt do 28. januarja 2011; višina razpisanih sredstev je 12 milijonov evrov, odplačilna doba pa znaša do 10 let. Trenutno je na strani Ekosklada objavljen še stari razpis, ki bo zaključen 31. januarja. Poleg vgradnje sodobnih naprav za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne vode, rabe obnovljivih virov, nakupa velikih gospodinjskih aparatov (energijski razred A ali višje), je s krediti možno sofinancirati tudi osebne avtomobile in motorna kolesa z motorjem na električni ali hibridni pogon in zamenjati strešno kritino, ki vsebuje azbestna vlakna (najnižji kredit znaša 2.000 evrov). Predvidoma od marca 2010 do sredine decembra pa bo objavljen tudi javni poziv eko sklada za kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov in zasebnikov. Višina razpisanih sredstev eko sklada znaša 20 milijonov evrov, odplačilna doba pa do 15 let oziroma največ do 5 let za namene nakupa opreme. V primeru, da je obrestna mera kredita sklada nižja od referenčne pa se bo uporabil princip "de minimis". Omenjeni krediti za pravne osebe so namenjeni zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov (TGP) - največji delež kredita je pri tem 90% priznanih stroškov v naložbe -, zmanjševanju onesnaževanja zraka (80% priznanih stroškov), gospodarjenju z odpadki (80%), varstvu voda (80%) in odvajanju odpadnih voda ter oskrbi s pitno vodo (50% priznanih stroškov naložbe).Vir: Energetika.net