Janez Potočnik je dobil nagrado Junak Zemlje 2013

Janez Potočnik je dobil nagrado Junak Zemlje 2013

Vnesel admin, 29.09.2013, 0 Komentarjev

Znova je spomnil, da je v zadnjih letih veliko govora o gospodarski krizi. ''Vendar nam poleg zloma finančnih sistemov preti še ena kriza, povezana z našimi naravnimi viri. Če ne bomo spremenili svojega obnašanja in načina potrošnje, tvegamo, da bomo prišli do kritične točke, s katere se bo zelo težko vrniti,'' pravi Potočnik. ''Letos smo svetovni dan prekomerne porabe (World Overshoot Day) obeležili 20. avgusta. To pomeni, da od takrat pa do konca tega leta živimo od presežnega izkoriščanja narave, saj je naša poraba virov letos že presegla sposobnost planeta, da jih sam obnovi. Do sredine tega stoletja bo na zemlji živelo 9 milijard ljudi. Obenem številni naravni viri postajajo vse redkejši in bolj ranljivi, nekateri pa celo izginjajo. Naš razvoj temelji na virih, ki so poceni in jih je v izobilju. Toda ta osnova za naš model rasti ne obstaja več. Možnost, da delujemo na ta način brez sprememb, ni več na voljo. Naša edina možnost je, da z današnjega modela rasti z intenzivno rabo virov preidemo na takšnega, ki bo spoštoval naravne omejitve našega planeta,'' opozarja Potočnik.

Potočnik bo nagrado prejel v kategoriji političnega vodenja za svoja prizadevanja pri spodbujanju gospodarne rabe virov in zmanjševanja količin odpadne hrane v EU. Nagrada, ki pomeni najvišje priznanje Združenih narodov na področju okolja, se podeljuje voditeljem iz vladnega, civilnodružbenega in zasebnega sektorja za dejavnosti, s katerimi so pomagali doseči znatne koristi za okolje. UNEP je v utemeljitvi nagrade zapisal, da je v mandatu komisarja Potočnika Evropska unija določila cilje za zmanjšanje količine odpadne hrane za polovico in za skoraj popolno odpravo odlagališč odpadkov do leta 2020. Poudarili so tudi, da so Potočnikova prizadevanja za izboljšanje neučinkovite rabe virov po vsej prehranski verigi znatno prispevala k skupni kampanji programa UNEP in Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo za zmanjšanje količin odpadne hrane (Think.Eat.Save: Reduce Your Foodprint).
Vir: Delo, 19.9.2013