Eko barve Ecolife

Eko barve Ecolife

Vnesel admin, 15.06.2012, 0 Komentarjev

Notranje zidne eko barve z dokazljivo manjšim negativnim vplivom na zdravje in okolje označene z znakom Evropske unije za varstvo okolja Ecolabel, ki dokazuje doseganje najvišjih standardov v odnosu do okolja.

Eko marjetica, EU Ecolabel, je evropski znak, ki ga podeljujejo izdelkom in storitvam v evropskem gospodarskem prostoru (države članice EU, Norveška, Islandija in Lichtenstein) kot dokaz, da je pri njihovi izdelavi oziroma izvedbi posebna skrb namenjena okolju.

Izbira za zdravje
Barve in laki z znakom za okolje so zajamčeno nemutageni ali nestrupeni za zdravje ali brez vpliva na razmnoževanje. Proizvodi z znakom za okolje ne bodo povzročili škode nerojenim otrokom.

ECOLABEL – okoljski znak oziroma garancija za kakovost

Ecolabel dokazuje doseganje najvišjih standardov v odnosu do okolja Presoja življenjskega kroga
Preden se proizvodu podeli evropski znak za okolje, se izvede stroga presoja primerka glede njegovega vpliva na okolje v njegovem celotnem življenjskem krogu. Ta holistična analiza se prične pri pridobivanju surovin in nadaljuje z zasledovanjem ekoloških vplivov proizvoda v proizvodnji, distribuciji (vključno z embalažo), pri potrošnikovi uporabi in končnem odstranjevanju.

Merila
Merila za proizvode temeljijo na znanstvenih študijah in širokem posvetovanju v okviru Odbora Evropske unije za znak za okolje (EUEB). Odbor sestavljajo pristojni organi iz vsake države članice EU, okoljske skupine, potrošniška in gospodarska združenja, trgovinske zbornice ter velika in mala podjetja.

Okolje in zdravje
Potrošniki skrbijo za okolje, ker skrbijo za svoje zdravje. Zaradi tega imajo proizvodi z znakom za okolje primerljivo zmerne vplive na kakovost zraka, vode in tal; rabo naravnih virov; globalno segrevanje ozračja in biotsko raznovrstnost. Hkrati prispevajo k zmanjševanju količine odpadkov, varčevanju z energijo, varovanju ozonskega plašča, okoljski varnosti in zmanjševanju hrupa.

Kakovost je ključna
Proizvodi z okoljskim znakom Ecolabel morajo zadovoljiti stroge kriterije uporabnosti, da zagotovijo kupcu pravo vrednost za njegovo plačilo in hkrati pravo stvar za okolje.
BESEDILO: Regional Environmental Center • Luksemburg: Urad za uradne publikacije Evropskih skupnosti, © Evropske skupnosti, 2006 KH-74-06-807-SL-D Evropska komisija

Notranje zidne barve Ecolife s pridobljenim okoljskim certifikatom Ecolabel
Barve so namenjene dekorativni obdelavi sten v vseh bivalnih prostorih. Lahko jih uporabljamo za prvo barvanje ali obnovo že barvanih površin.

Prednosti eko barv Ecolife:
- izjemno nizka poraba (cca 70 ml/m2, oziroma do 15m2/liter),
- odlična pokrivnost,
- enostavnost,
- načeloma zadošča že en sam nanos,
- visoka odpornost na mokro čiščenje,
- končni svilnato mat izgled.

Dobro je vedeti
Stenske barve označene z znakom Ecolabel vsebujejo do 10 krat manj hlapnih organskih snovi kot običajne zidne barve.

Več o barvah Ecolife – www.eko-marjetica.si
Spletne strani Ecolabel – www.ecolabel.eu